Start voorverkoop en laatste fase vergunningstraject

Goed nieuws in de verdere realisatie van het nieuwe Maes- en Boereboomplein! De vergunning werd in 2020 ingediend en ondertussen zit de procedure in de laatste rechte lijn. Na het openbaar onderzoek werden enkele opmerkingen verwerkt zodat de Gemeente binnenkort de vergunning kan afleveren.

Ondertussen brengen we alles in gereedheid om de voorverkoop van de appartementen op te starten in het begin van de zomer 2021. Zowel de appartementen als de parkeerplaatsen zullen dan te koop worden aangeboden, bij interesse kunt u ons contacteren via sales@hoostknokkeheist.be.

Wanneer de werken effectief zullen beginnen, hangt af van de voorverkoop. We voorzien deze nu in de eerste helft van 2022, tot dan kan het plein gebruikt worden zoals nu. De planning van de werken wordt op dit moment voorbereid en binnenkort kunnen we jullie concrete informatie geven over de praktische zaken: timing, mobiliteit, toegankelijkheid, … Hiervoor zal er half september 2021 samen met de gemeente een buurt-infomoment worden georganiseerd waarvoor elke buurtbewoner zal worden uitgenodigd.

Fermer