Werken aan het nieuwe Maes- en Boereboomplein starten januari 2022.

Aannemer Artes start na het kerstverlof met de werken aan het nieuwe Maes- en Boereboomplein waar onder meer de nieuwe publieke bibliotheek, raadzaal en multifunctionele evenementenruimte komen. Aanvullend worden 97 appartementen en twee handelsruimtes gebouwd. Naast de toren wordt ook het volledige plein van gevel tot gevel opnieuw aangelegd en zal de infrastructuur rond het plein worden vernieuwd. In januari wordt gestart met de sloopwerken aan het plein, waarna de grondwerken van start kunnen gaan. De grondwerken en bouw van de ondergrondse parking zullen quasi volledig 2022 in beslag nemen, hierna wordt gestart met de bovenbouw. De pleinaanleg en wegenis volgen daarop. Er wordt verwacht dat de werken circa 36 maanden in beslag nemen. De werfinrichting wordt zodanig georganiseerd dat de hinder voor de omwonenden en verkeer beperkt zal zijn.

Fermer