Werken aan het nieuwe Maes- en Boereboomplein starten januari 2022.

Vanaf 10 januari 2022 wordt het plein en de sportaccommodatie gesloopt, waarna de grondwerken van start kunnen gaan. Het plein zal dus niet meer toegankelijk zijn vanaf begin januari 2022. De dichtste alternatieve parking is de site Oude Depot Heist. De grondwerken en de bouw van de ondergrondse parking zullen quasi volledig 2022 in beslag nemen, waarna wordt gestart met de bovenbouw. De pleinaanleg en wegenis volgen daarop.

Er wordt verwacht dat de werken circa 42 werkmaanden in beslag zullen nemen. De werfinrichting wordt zodanig georganiseerd dat de hinder voor de omwonenden en het doorgaand verkeer zo beperkt mogelijk zal zijn. Indien er op bepaalde tijdstippen grotere hinder verwacht wordt, zullen we jou hier op tijd over informeren.

Wij beseffen dat werken van dergelijke omvang een impact hebben op de buurt. Daarom willen we graag op een vlotte en laagdrempelige manier bereikbaar zijn tijdens de werken. Voor al jouw vragen met betrekking tot de werken, kan je een email sturen naar mbp@agsoknokke-heist.be

Heb je reeds vragen of bemerkingen? We nemen graag de tijd om jouw eventuele vragen voor de start van de werken al te bespreken op een buurtinfomarkt.

Deze infomarkt gaat door op 07/12 in de Ravelingen (Koudekerkelaan 33, 9301 Knokke-Heist), en dit van 14u tot 20u. Om iedereen in een veilige omgeving te kunnen ontvangen, werken we enkel op afspraak. Je kan je afspraak vastleggen via deze link.

Sluiten