FAQ

Updates

FAQ

Ik kan niet meer voor mijn deur parkeren of mijn garagebox is onbruikbaar door de werken, waar kan ik parkeren?

Er werden tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op het Maes- en Boereboomplein op de werfzone (met enkele voorbehouden plaatsen), in de Vrièrestraat 26 op de binnenkoer en aan de Oude Visserijschool.

Er werd recent een vergunning aangevraagd voor de bemaling, waarover gaat dit?

Bemalen betekent het plaatselijk verlagen van de grondwaterstand om werken onder het grondwaterpeil te kunnen uitvoeren. In de omgevingsvergunning die al werd verkregen werd een bemaling aangevraagd voor een termijn van 1 jaar maar door de vertraging die is opgelopen naar aanleiding van de problemen in de bouwput, moeten we deze periode verlengen. Het is daarom dat er een aanvraag tot verlenging van de reeds operationele bemaling wordt aangevraagd, en dit voor nogmaals een termijn van een jaar. Dit verandert niets aan de situatie voor de omwonenden, alles gaat gewoon door zoals nu het geval is. De lopende bemaling wordt continue gemonitord en loopt goed: de debieten zijn onder de aangevraagde limieten en er is geen grondwaterverlaging buiten de bouwput.

Wat is de timing van de heraanleg van de omliggende straten?

De heraanleg van het plein en de straten (van gevel tot gevel) stond initieel gepland op het einde van de werken maar wordt nu vooruitgetrokken. De nutsleidingen verwachten we uit te kunnen voeren in augustus 2023 met zo snel mogelijk daarop aansluitend het openbaar domein en riolering.

Wanneer zullen de werken aan de parking achter de rug zijn?

We plannen de structurele werken aan de parking af te kunnen ronden september 2023, waarna er boven maaiveld aan de structuur van de toren kan worden gebouwd.

Hoe kan ik contact opnemen?

Je kan steeds een mail sturen met je vraag of bemerking naar
AGSO Knokke-Heist: mbp@agsoknokke-heist.be
of naar het werfteam Artes Depret: buurtbewonershoost@artesdepret.be.
We nemen dan zo snel mogelijk contact op met je.

Wat is “HOOST”?

HOOST is de nieuwe naam van de toren op het nieuwe Maes- en Boereboomplein. Het verwijst naar Heist, naar de hoogte die we opzoeken en naar het gastvrije (“Host”) gevoel dat men krijgt in de appartementen. Onderaan HOOST bevindt zich het “Community House”, de publieke delen met onder andere de bibliotheek en evenementenruimte.

Wat met de markt?

Zodra het plein afgewerkt is, zal de wekelijkse markt opnieuw plaatsvinden op het Maes- en Boereboomplein. Tot dan zal de markt aan het Station doorgaan.

Hoeveel appartementen worden er gerealiseerd?

Vanaf verdieping +2 tot +13 worden 97 appartementen voorzien.

Zal ik als bewoner van het plein een impact ondervinden van het gebouw?

Het gebouw staat op minstens 40 meter verwijderd van de gevel van de dichtste bebouwing.

Hoe lang zullen de werken duren?

We voorzien een bouwtermijn van 36 maanden.

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen die verdwijnen?

Onder het nieuwe plein komt een ondergrondse parkeergarage die deels publiek toegankelijk zal zijn. Je zal er, tegen betaling, de auto in kunnen parkeren zoals in elke andere rotatieparking.

Hoe hoog is de toren?

De toren is 50m hoog.

Hoe groot wordt de toren op het plein (footprint)?

De toren is 38m op 38m met telkens een uitkraging van 1m op elke gevel.

Is er een mogelijkheid tot het aankopen van een ondergrondse garagebox en wat is de prijs hiervan?

Ja, er is beperkt de mogelijkheid tot aankoop van een private garagebox. Contacteer ons via sales@hoostknokkeheist.be.

Hoe blijf ik op de hoogte van het project?

Deze website wordt regelmatig geüpdatete. Laat gerust jouw contactgegevens na en dan houden we je verder op de hoogte als er nieuws is.

Sluiten